Software pentru sistem de cantarire si dozare

Limbaj programare: C++

Sumar

Software-ul pentru sistemele de cantarire si dozare controleaza si regleaza procesele de fabricatie a produselor finite care contin mai multe ingrediente ca trebuiesc cantarite si dozate precis pentru respectarea unei retete.

Utilitate

Programul se utilizeaza in cadrul fabricilor de betoane, fabici de nutreturi concentrate, industria chimica si alte procese care implica dozarea si cantarirea ingredientelor.

Mod de livrare

Produsul software se poate livra in mai multe formate: program executabil (*.exe) sau proiect integrat in sistem cu punere in functiune.

 

Interfata grafica si modul de utilizare

Produsul a suferit mai multe modificari ale interfetei cu utilizatorul in functie de procesul in care a fost utilizata. Prima varianta a aplicatiei, dezvoltata in anul 1997 a fost utilizata intr-o fabrica de nutreturi concentrate. Sistemul este impartit in doua sub sisteme: sistemul de achizitie a datelor de la senzori si controlul procesului si sistemul de prelucrare a datelor, analiza si gestiunea produselor finite.

Implementarea software

Produsul ruleaza sub orice varianta de Windows, prima versiune fiind instalata pe Windows 95. Noile versiuni ale programului beneficiaza de o interfata cu utilizatorul imbunatatita si tehnologii moderne de comunicatie si transmitere a informatiei. Vedeti si alte produse similare in lista cu Produse.

Sistemul asigura corectarea automata a retetei (timipii de actionare a elementelor) in functie de masa de ingredient "dm" masurata dupa actionarea elementelor de dozaj.

Pe baza informaţiilor numerice provenite de la procesul tehnologic se realizează toate funcţiile specifice procesului de cântărire-dozare:

 • comanda automată/manuală a extracţiei din buncărele de dozare, cu posibilitatea dozării volumetrice, prin control de timp programabil, şi/sau cântărire gravimetrică, prin intermediul semnalului provenit de la celulele de sarcină (dozele tensometrice) montate pe cântare;
 • comanda automată/manuală a şibărelor cântarelor;
 • comanda automată/manuală a deviatoarelor de flux de material dozat în cazul exisţentei mai multor malaxoare (omogenizatoare);
 • comanda automată/manuală a şibărelor amestecătoarelor;
 • tarare automată;
 • corecţia automată a erorilor dinamice;
 • vizualizarea funcţionării utilajelor aferente întregului flux tehnologic;
 • tipărirea la imprimantă a rapoartelor de fabricaţie si exportul datelor in formate: HTML, XLS, MDB, PDF etc.
 • posibilitatea extinderii în vederea realizării gestiunii centralizate a stocurilor, de la recepţia materiei prime până la livrarea produsului finit.

Unitatea centrală reprezintă un sistem de calcul de tip PC şi are rolul de a prelucra şi gestiona datele primite de la procesul tehnologic.

 

Aplicaţia software realizează următoarele funcţii:

 • programarea producţiei în funcţie de necesităţi şi destinaţie;
 • memorarea unui număr nelimitat de reţete, cu posibilitatea introducerii unui număr maxim de ingrediente pentru fiecare reţetă (limitarea apare datorită numărului finit de buncăre aferente dozării);
 • avertizarea automată în cazul avariilor din procesul de producţie şi prevenirea poluării şarjelor aflate în lucru, în cazul apariţiei defectelor;
 • programarea numărului de şarje care trebuie realizate;
 • programarea temporizărilor specifice desfăşurării optime a procesului tehnologic;
 • vizualizarea şi tipărirea rapoartelor de producţie pe fiecare reţetă în parte, cu specificarea următoarelor date: data, ora, codul reţetei, numărul şarjei, codurile ingredientelor, cantitarea prescrisă, cantitatea realizată etc.;
 • memorarea datelor referitoare la realizarea produselor finite prin programarea intervalului de timp de reţinere.

Componenta unui sistem de cantarire-dozare

 • instalaţie automată de cântărire-dozare;
 • traductoare pentru măsurarea masei ingredientelor (celule de sarcină);
 • sistem de calcul PC prevăzut cu monitor, tastatură şi imprimantă;
 • software pentru PC;
 • licenţe de utilizare a programelor si a sistemului de operare;
 • documentaţie tehnică si training pentru personal;